İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Kiracı Yüksek Zam İçin Dava Açabilir

Kiracı Yüksek Zam İçin Dava Açabilir

Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek. Fahiş kira artışı söz konusu olduğunda, kiracı kira tutarının tespiti için dava açabilecek.

7161 sayılı, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56. Maddesi, hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz aya kadar kira artışların üst sınır ÜFE iken artık üst sınır son iki aylık ortalama baz alınarak TÜFE’ye göre belirlenecek. Buna rağmen ÜFE’ye göre veya TÜFE sınırını aşacak zam oranı uygulanırsa kiracılar davaaçabilecek.

Kira Zammının Tespiti

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin ESAS NO. 2014/1986, KARAR NO. 2014/2823 ve 11.3.2014 tarihli kararında bu konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Kira parasının tespiti bir sınırlamadır ve hakim kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğunu gözetmelidir. 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak dava konusu yer ile ayrı ayrı (konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb.) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.”

Kira zam oranlarında belirlenen sınırı aşmak kiracıyı hakı konuma getiriyor. Böylece kiracılar, kira tutarının tespiti için dava açabiliyor. Gayrimenkul sahipleri kira zammı yapmadan önce o ayın açıklanan zam oranını öğrenmeli ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlamalıdır.Kategoriler
05326519412

adresimizmir.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
UA-128180531-1