İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Miras Vergisinde İstisna Tutarları 2019

Miras Vergisinde İstisna Tutarları 2019

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor. Miras vergisinde istisna tutarları açıklandı.

Türkiye'de yer alan malların veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi halinde miras vergisi ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda miras vergisi ödeniyor.

Bir kişinin vefat etmesi halinde tüm mal varlığı mirasçılarının arasında paylaşılıyor. Bu durumda mirasçıların her yıl düzenli olarak iki kere vergilerini ödemeleri gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeme yapılıyor. Miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içerisinde iki eşit taksit halinde ödüyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.


1 Kasım tarihinde başlayan veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar sürecek.

VERGİNİZİ HESAPLAYIN

Miras vergisi ödemeleri Veraset ve İntikal Vergi Daireleri'nde gerçekleşiyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor. Veraset yoluyla veya ivazsız olarak meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi hesaplaması şöyle;

İstisna tutarları şu şekilde:
- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL.

NASIL HESAPLANIYOR?

Vefat eden biri 2019 yılında iki çocuğuna 200.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan çocuklardan her biri için hesaplanacak vergi şu şekilde olur;

2019 yılı istisna tutarı 5.760 TL’dir. Matrah 200.000 – 5.760 = 194.240 TL’dir.

Örnek Emlak Vergisi Hesaplama

Konut Değeri: 200.000 TL
Büyükşehir Dışında: 200 TL
Büyükşehir İçinde: 400 TL

Konut Değeri: 300.000 TL
Büyükşehir Dışında: 300 TL
Büyükşehir İçinde: 600 TL

Konut Değeri: 400.000 TL
Büyükşehir Dışında: 400 TL
Büyükşehir İçinde: 800 TLKategoriler
05326519412

adresimizmir.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
UA-128180531-1